Tyra Helena Lindström, född Mukkavaara  |  
 f 1940
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Tyra Helena Lindström, född Mukkavaara
Foto: © Marianne Berglund/Haparandabladet | se större
 
Tyra Mukkavaara föddes i mitten på mars 1940, ett par dar efter att Finska vinterkriget upphört och fred slutits. Tyra var tredje barnet och växte upp i skuggan av Andra världskriget i jordbrukarhemmet i Mukkavaara i Övertorneå församling tillsammans med fem syskon.

Tyra började skolan som sexåring och gick sju år i skola. Som trettonåring blev hon inackorderad i Övertorneå för att gå i realskolan där. Hon tog realexamen 1957, gick lanthushållsskola i två terminer i Vojakkala. Därefter följde många år av praktik inom djur- och växtområdet för Tyra. Hon var inriktad på att utbilda sig till lanthushållslärare, men av olika skäl fullföljde hon aldrig utbildningen. Hon gifte sig och födde två söner; hon skilde sig och flyttade 1968 till Uppsala och hade ensam ansvaret för sönerna. Där arbetade hon halvtid, bland annat med nattjänstgöring på sjukhus, för att ha tid med sönerna och för att kunna läsa in studentexamen - med målet att börja läsa vid Uppsala Universitet. Efter gymnasiestudierna utbildade hon sig till församlingsassistent och diakonissa. Under den här tiden var skrivandet en nödvändig ventil.

Tyra, som hade börjat kallas Helena och då bar efternamnet Svensson, fick anställning inom Uppsala Domkyrkoförsamling och arbetade först ett år inom sjukhuskyrkan och sedan i arton år inom församlingen med gruppverksamhet för olika åldrar.

Hon fullföljde sina teologiska studier och prästvigdes för Luleå stift år 1993 och tjänstgjorde en period i barndomsförsamlingen Övertorneå. Sedan arbetade hon i Märsta pastorat med ansvar för tre små församlingar som slogs ihop till en enda större församling. Slutligen tjänstgjorde hon som flygplatspräst på Arlanda innan pensioneringen. Samtidigt med den tjänsten fungerade hon som präst för de finsktalande i Märsta.

Tyra Helena Lindström är bosatt i Uppsala och lever i äktenskap med Hans Lindström sedan 1983.