Israel Ruong  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Verkförteckning | Textprov
Israel  Ruong
© Norrländska Socialdemokraten. Fotograf okänd. | se större
 
1983 gav Svenska Samernas Riksförbund ut  Israeel Ruongs bibliografi utarbetad av Lars Thomasson (SÁPMI 1/83, Skriftserie utg av Svenska Samernas Riksförbund (SSR)).
I bibliografin har Lars Thomasson tagit med monografier, bidrag i temavolymer, årsböcker, tidskrifter etc. och även kulturartiklar och debattinlägg i dagspressen.
Bibliografin är, skriver Thomasson i Inledning, ”så gott som heltäckande och ger en god uppfattning om spännvidden hos Israel Ruong, inte bara ifråga om det han skrivit utan i hela hans livsverk över huvud taget”.