Antti Keksi  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Keksin laulu Nokolauspapista = Keksis kväde om prästen Nikolaus
Keksin laulu jäänlähdöstä Tornionväylässä v. 1677 = Keksis kväde om islossningen i Torneälven år 1677

1988 Wahlberg, Erik:  Bondeskalden Antti Keksi (Tornedalica 1988:45)
2010 Vikgren, David: ANTTIKEKSISKVÄDE. översättning. dikt (Black Island Books)

David Vikgren bok innehåller, förutom originaltexten, fyra olika versioner/översättningar av islossningskvädet. I atonymversionen har Vikgren gjort en motsatsöversättning ord för ord. Homofonversionen – Vikgren har spelat in sin egen uppläsning av dikten på finska och därefter avlyssnat finskans ljudskikt och transkriberat det till svenska i skrift. I anagramversionen har en anagramprogramvara använts för att omvandla de finska diktstroferna till svenska. Och, slutligen, har Vikgren tillsammans med 25 medarbetare gjort en översättning i grupp, kollektivversionen.