Antti Keksi  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Antti Keksi
Fotograf: Elina Kauppila | se större
 
”Övertornebonden och soldaten Keksi är överhuvudtaget den förste till namnet kände finske allmogeskalden i den finska litteraturhistorien, och det 212
versrader långa kvädet är ett unikt exempel på folklig diktning från 1600-talet. Till kvädet finns ingen känd melodi bevarad, men versmåttet stämmer överens med den s.k. Kalevalamelodin. Fram till idag har denna melodi bevarats i östra och norra Norrbotten som vaggvisa. ’Keksis kväde’ intar genom ålder och berättarkonst en särställning inom den folkliga diktningen.”

Ur Alatalo, Hasse: Ängens fågel - visor och låtar i Norrbottens finnbygder 1677 - 1984 = Nurmen lintu – lauluja ja tansikappalheita Pohjoisruottin suomiseutuissa. (Arena, 2004)