Kjell Lundholm  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Kjell Lundholm
Foto: Gisela Granberg | se större
 
Jag är en kulturhistorisk skribent med Norrbotten och Nordkalotten som specialitet, vill kalla mig ”författare, föredragshållare och resenär i vår historia.” Från min bostad i världsarvet Gammelstad ser jag ut över länet och världen. Då kan jag se likheter och olikheter mellan norr och söder som i Platons Athen och mörkrets hav där Medelhavet och Nordkalotten jämförs i ett mångtusenårigt perspektiv. Då presenterar jag vår ende Nobelpristagare i jubileumsskriften Eyvind Johnson och Norrbotten. Då kan jag ge en personligt kärleksfull beskrivning av länet i boken Min norrbottniska historia. Ytterligare kan nämnas 300-årsminnet av Carl von Linné att fira under 2007. För det ändamålet finns  boken Carl von Linné och Norrbotten.

Kjell Lundholm, december 2006