Anna Rönnqvist  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Anna Rönnqvist
©Norrbottens-Kuriren. Fotograf okänd. | se större
 
Anna Rönnqvist debuterade i mogen ålder, hon var 58 år när novellsamlingen Hon Maria kom 1957. Det finns en förklaring till detta vilket Anna skriver om i förordet till en nyutgåva (1978) av debutboken. ”Jag brukar säga, att jag har levt två liv. Mitt första liv före min mans död, och mitt andra liv sedan jag flyttat till Uppsala.” Anna skrev redan i unga år och under den första tiden som gift, hon publicerade dikter och noveller i olika tidskrifter. Så småningom blev den ekvationen omöjlig när barnen kom och hushållet skulle skötas varför hon lade ner skrivandet.
När maken dog 1946 beslutade hon sig för att flytta från Pålänge, Kalix kommun, till Uppsala där döttrarna bodde och studerade.
Genom arbetet för Ortnamnsarkivet samt Dialekt- och folklivsarkivet i Uppsala återupptäckte hon sin bygds berättelser och dialekter. Det satte antagligen igång skaparkraften och så småningom kom debuten med novellsamlingen Hon Maria (1957).
Novellerna har motiv från hemtrakterna och är skrivna på dialekt vilket mottogs positivt hos delar av kritikerkåren. Bland annat skrev Norrbottens-Kuriren (1957-02-23) att Anna var en sällsynt mogen debutant och vidare att ”hennes stil är, med färgning av bygdens dialekt, korthuggen och påtaglig”.
Anna har även skrivit en trilogi om fiskebönders liv i Norrbotten. Romanerna heter Solvåren (1961), Stenstrand (1971) och Charlotta Johanna (1975). Även dessa är skrivna på dialekt. Det fanns en del kritiker som menade att hon utestängde många läsare på det sättet medan andra imponerades av hennes stilsäkerhet och mogna uttryckssätt.
Genom att skriva på dialekt om så kallade vanliga människor har hon definitivt mutat in sitt litterära område. Ofta nämns hennes förmåga att porträttera kvinnor i denna livsmiljö.
Hon avslutade författarkarriären med lyriksamlingen Hösten är liv (1987). I recensionen av den skriver Maria Storvall i NSD (1987-08-26) ”Det är en ljus diktsamling, med livserfarenhetens tyngd i botten, som gärna kan ses som en poetisk förlängning och slutord till Anna Rönnqvists romantrilogi”.
För sitt författarskap har hon belönats med Norrbottens läns landstings kulturstipendium 1972.