Lars Wilhelm Svonni  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Lars Wilhelm Svonni
Foto: Gisela Granberg | se större
 
Jag skriver med höger pekfinger, men det begränsar mig inte. Det största problemet är ändå att kombinera bokstäverna till begripliga meningar. Om man skriver en A4-sida om dagen får man faktiskt ihop en roman på 365 sidor på ett år. Jag har ambitionen att få ut en roman vartannat år omfattande cirka 250 sidor. Jag har alltså ambitionen att skriva en tredjedels A4/dygn.
Det kan tilläggas att jag har vänstra handens pekfinger till hjälp när jag vill ha stor bokstav.

Lars Wilhelm Svonni, augusti 2006