Torbjörn Säfve  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Torbjörn Säfve
Foto: Martin Bogren | se större
 
Mitt ”jags” kärna består egentligen bara av udda beläsenhet och en stor mängd (mestadels erotiska) drömmar. Jag får nöja mig med det. De flesta har varken beläsenhet eller drömmar. För övrigt är ingenting att säga om mig själv än att jag är flitig i mina studier och roas av min flit. Att söka kunskap är den näst skönaste av alla drifter.

Torbjörn Säfve, augusti 2005