Arvo Tolkki  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Arvo Tolkki
Foto: Gisela Granberg | se större
 
För närvarande 85 kilo tungt skrov, som har ett höjdläge av 181 centimeter. I denna tillkomst har det placerats två blå ögon som har fått kunskap om mycket under 53 år. I detta moderna och sårbara demokratiska land har mitt innersta både mentalt och kroppsligt mått oerhört dåligt på grund av alla orättvisor som så många av mina medmänniskor drabbats och kommer att drabbas av. Om det mot förmodande finns ett annat existerande tillstånd bortanför detta jordiska, kommer jag att kvarlämna den kristna tron, för att ersätta den mot den buddistiska. Men jag önskar att när allt är slut, att det även fortgår att vara så.

Arvo Tolkki, augusti 2006