Paulus Utsi  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning
Paulus Utsi
Foto: Per-Ola Utsi | se större
 
Paulus Utsi började skriva sina dikter på små lappar som hustrun Ingrid Huuva sparade och så småningom skickade in till tidningen Samefolket.