Paulus Utsi  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning
Paulus Utsi
Foto: Per-Ola Utsi | se större
 
”I sina dikter talar han med sorg och vrede om orättfärdigheter som sker mot det samiska folket. Storsamhällets behov har ingen gräns, säger han, och samerna får betala det högsta priset när kraftförsörjningen kräver älvregleringar som förstör uråldriga renbetesmarker och boplatser”, skriver Åke Leif-Lundgren och Bert Linné i antologin Tiden snöar från trädet.
Paulus har haft stor betydelse för den moderna samiska kulturen och på 1970-talet nådde han ut till en yngre publik. Hans diktning talar om hur samerna tvingades till uppbrott genom kraftverksutbyggnader men den beskriver även kärleken till naturen, renarna och förfäderna för att nu nämna några teman.
Paulus fick endast se en diktsamling ges ut, Giela giela som kom 1974. Härefter har två böcker getts ut och den senaste, Don Canat Mu Alccesat, översattes 2000 till svenska (följ stigen) av John Erling Utsi och Birgitta Östlund. Diktsamlingen recenserades i Norrländska Socialdemokraten av Maria Vedin (2000-08-29): ”Paulus Utsis poetiska register sträcker sig över naturlyriska betraktelser i romantisk stil till agitatorisk dikt med tydlig adress till det svenska samhällets politiska och ekonomiska makthavare. Han hade också förmågan att anpassa stilen till budskapet, flexibiliteten i hans språk är utmärkande, och räcker både till att gestalta och att påverka. Det samtida och det eviga i Utsis diktning lyfts fram väl i denna bok och i den form som hans dikter och texter nu presenteras i följ stigen aktualiseras Paulus Utsis författarskap på ett sätt som känns fräscht och angeläget för precis den tid vi lever i nu.”