Eyvind Johnson  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Eyvind Johnson
Foto: Lutfi Özkök
 
Norrbottens Nobelpristagare Eyvind Johnson var mycket produktiv och skrev en rad romaner, noveller, tidningsartiklar och olika personliga betraktelser.

Genombrottet hos kritikerna fick Eyvind Johnson med romanen Kommentar till ett stjärnfall (1929) som han skrev när han bodde i Frankrike. Då hade han redan gett ut en handfull böcker. Det var framför allt två litterära verk som slog igenom hos den breda läsekretsen. Det första genombrottet är egentligen fyra romaner om Olof från åren 1934-1937; de gavs ut i en samlingsvolym med titeln Romanen om Olof 1945. Sviten om Olof beskrivs som sanningsenlig, inte självbiografisk, och berättar om den unge mannens liv i och väg bort från Norrbotten. Med romanen Strändernas svall (1946) befäste Eyvind sin publika popularitet. Boken är en omdiktning av Odysséen.

Eyvind Johnson var politiskt engagerad och det märks exempelvis i trilogin om Krilon som gavs ut kring andra världskriget.

Personliga betraktelser

I de personliga betraktelserna, Vinterresa i Norrbotten (1955), får läsaren ta del av författarens återseende av landsbygden, igenkännandet av platser där han bott och arbetat samt människor han på nytt träffar. Men det handlar även om hur resan påverkar författarens känslor.

Eyvind Johnsons texter sträcker sig över det lilla samhället i Norrbotten och ett oroligt Europa, det utspelas i nutid och i antikens tidevarv. Han skildrar såväl politiska händelser som den lilla utsatta människan.

Eyvind Johnson var norrbottningen som reste ut i världen och kom att betraktas som den tidens store europé.

Årsböcker

Flertalet av böckerna är återutgivna efter författarens död 1976. Dessutom har flera tidigare outgivna texter, brev och artiklar sammanställts och publicerats.

Eyvind Johnson-sällskapet ger ut årsböcker till minne av Eyvind Johnson. Ett par av dessa är Och så vill jag tala med dig, som är brevväxling mellan Eyvind Johnson och Elmer Diktonius med kommentar av Örjan Lindberg, samt Upplevelse av Norrbotten, som är en bok till 100-årsminnet av författarens födelse med texter av Eyvind Johnson i urval av Åke Leif-Lundgren och Bert Linné.