Hans G Westerlund  |  
 
Författarskapet | Verkförteckning | Textprov
 

Skönlitteratur
1927 Smiths i Gamleå. Roman. (Bonnier)
1929 På rymmarstråt. Två pojkars äventyr i svenska vildmarker. [Ungdomsbok; Önskeböckerna] (Bonnier)
1930 Skatten i Nåjdsjön. Två pojkars äventyr i svenska vildmarker. [Ungdomsbok; Önskeböckerna] (Bonnier)
1933 I mälarpiraternas spår. Två pojkars äventyr i svenska farvatten. . [Ungdomsbok; Önskeböckerna] (Bonnier)
1936 En tävling i vildmarken. [Ungdomsbok; Önskeböckerna] (Bonnier)

Facklitteratur
1935 Med indiankanot genom Finland. På vattenvägar från Norra Ishavet till Finska viken. (Bonnier)
1937 Mitt nybyggarår i Lappland. (Bonnier)
1945 Mina hundår i Lappland. (Bonnier)