Olof Hederyd  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Olof Hederyd
Foto: Gisela Granberg | se större
 
Efter mer än 40 år som lärare är det inte alls märkligt, om yrket satt sin prägel på mitt skrivande. Jag har alltid haft historia som favoritämne ända från folkskolan t o m gymnasietiden. Att skriva dokumentärt är väl en form av fortsatt undervisning, gissar jag.

Det är främst Tornedalshistorien och lokalhistorien i Överkalixbygden, som tagit sig detta uttryck. Till detta ska läggas, att jag alltid ansett den bottniska glesbygdens historia svårt försummad i skola och läroböcker. Min Överkalix-historia liksom böckerna om min hemby Vuono och om Haparanda efter 1809 står på stabil vetenskaplig grund, vill jag påstå, och har delvis tillkommit i det vällovliga syftet att råda bot på försummelsen.

Mina dokumentärromaner bygger alla på verkliga händelser och människoöden från medeltid till nutid. Namnet Mustaparta hör ihop med Tornedalen, Jockim Mickelsson är min anfader på mödernet i tionde led, de två systrarnas vistelse i Paris är verifierad i franska domböcker från 1700-tales mitt osv. Alla dessa böcker har tillkommit för att popularisera historien.

Olof Hederyd, juli 2005