Ester Cullblom  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Ester Cullblom
Foto: Gisela Granberg | se större
 
Vi tornedalingar sägs vara svaga i självkänslan. Det stämmer bra på mig, speciellt i vissa situationer. Men att också andra personer, så kallade icke-tornedalingar, drabbas av liknande känslor då och då blev till en viktig erfarenhet för mig. Den blev till en undran som ständigt gäckar mig och driver mig till pennan – numera datorn. Svaren är många, dock ingalunda heltäckande. Förhoppningsvis gives mig ytterligare år att fundera och få svaret inskrivet på skärmen innan den osynliga handen bryter kontakten till datorn.

Ester Cullblom, april 2006