Magnus Borg  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Magnus Borg
Foto: Maria Fäldt | se större
 
Jag delar in mitt skrivande i två skikt.

Först det poetiska som är grunden för mitt uttryck. Poesin är mitt hem, men inte alltid språket. Jag finner poesi i mitt hjärta och mina tankar men precis som för de flesta poeter räcker inte språket alltid till. Jag insåg väldigt tidigt att jag skulle skriva och jag valde fort genre. Poesin har nått mig genom författare som Christine Falkenland, Arne Johnsson, Maria Vedin och Tomas Tranströmer. För mig är poesi det samma som en stark andlig känsla. När jag skriver talar jag till Gud och även om det låter pretentiöst är det för mina "kristna" dikter jag nått flest läsare. Under en texthandledning vid skrivarutbildningen i Skurup sade min lärare till mig: "Jag vet ingen som skriver poesi som du när du verkligen når fram." Trots det har det bara blivit två små diktsamlingar på ett pyttelitet förlag. Men min lärares ord lever kvar och får mig att fortsätta. Det är poesi.

Det andra skiktet i mitt skrivande är det journalistiska som har tagit mig flera år att behärska. Jag rycker in som kulturredaktör för Piteå-Tidningen vid jämna tillfällen och trivs med att ha hittat en grund för mitt journalistiska uttryck.

Jag trivs i båda genrerna och kommer aldrig någonsin att välja sida. Jag tror på allvar att jag med tiden kommer att behärska båda uttrycken.

Magnus Borg, december 2006