Kerstin Bergström  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Kerstin Bergström
Foto: Gisela Granberg | se större
 
Mitt författarskap har till 90 % varit en färd genom ett privat landskap, en privat, egocentrisk färd men kanske liknar landskapet någon annans landskap, hur många privata helveten är inte allmängiltiga … Människorna är det viktigaste för mig när jag skriver, viktigare än miljöer, skeenden, bra böcker är för mig meningsfyllda möten med människor och så hoppas jag att mötet med mig och mina människor i mina många självbiografiska böcker varit, liksom mötet med Maria i Svek, Knut i Vägen, Karl Gruber i Malmtåget, och fler väntar – om Livet vill.

Språket är också viktigt för mig, jag vill att läsaren genast skall känna igen mitt språk. Och omfånget – jag skriver inga tjocka böcker, att sovra, skära ned och sammanfatta har varit min metod.

Kerstin Bergström, augusti 2005