Stina Aronson  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Stina Aronson
Pressbild: Modernista
 
Stina Aronson debuterade 1929 med En bok om goda grannar som är en småstadsskildring. Men det var med romanen Hitom himlen (1946) som Stina Aronson nådde framgång och uppmärksamhet. Dåtida kritiker skrev positivt om romanen och placerade författaren bland de provinsiella berättarna.

Provinsiell?

Just begreppet provinsiell har litteraturvetaren Caroline Graeske ifrågasatt. Hon anser att  Hitom himlen smälter samman det kända i det okända och kan ses ” … som en civilisationskritisk text där den Aronsonska berättaren visar en stark strävan att göra upp med alla försök att kategorisera och definiera människor. Berättaren förnekar aldrig sin närvaro, men närmar sig byn och sina gestalter inifrån och utifrån samtidigt. Hon kommer därmed att ingå i ett ’röstmöte’ där bybor, nybyggare, samer och laestadianer, predikanter och intellektuella samtalar och samverkar.” (Dagens Nyheter, 2000-12-06).

I romanen Hitom himlen berättas om den fromma Emma Niskanpää och hennes kärlek till den sjukliga sonen Johan. Romanen räknas till våra klassiker och har återutgivits 1949, 1968, 1983, 1989 och senast 2003 på Modernista.

Modernisten och pseudonymerna

Som poet närmade sig Stina Aronson modernisterna i slutet på 1920-talet och 1930 kom diktsamlingen Tolv hav, som hon skrev under pseudonymen Sara Sand. Kritikerna blev dock provocerade och var nästan hånfulla. Däremot blev samlingen väl mottagen av bland andra Hagar Olson och Elmer Diktonius. En förklaring kan vara att den modernistiska diktformen redan var bekant i Finland, men kom att dröja ytterligare ett tag innan den landade här. Hon skrev inga fler dikter i den andan.

År 2005 gav bokförlaget Rosenlarv förtjänstfullt ut Feberboken (originalutgåva 1931). Feberboken innehåller anteckningar och betraktelser över erotik och kärlek mellan en kvinna och en nästan tio år yngre man.

Boken kom till som en följd av kontakterna mellan Stina Aronson själv och Arthur Lundqvist. Samlingen är intressant och den väckte stor uppmärksamhet när den kom. Så där en 40 år senare kom andra kvinnor att skriva i en liknande genre.

Tidigare gavs Feberboken ut under pseudonymen Mimmi Palm men nu kan den således nås av fler läsare under författarens eget namn.