Hilja Byström  |  
 1908 - 1993
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Hilja Byström
Fotograf okänd.
 
Hilja Byström föddes 1908 som Hilja Kallioniemi i byn Matojärvi, den sydligaste byn i Övertorneå och som ligger endast en mil från den finska gränsen i Tornedalen. Hon växte upp på en bondgård som även inhyste posten, varför hemmet var en central punkt i byn. Fadern såg till att barnen lärde sig svenska eftersom han ansåg att det var en viktig faktor för att klara sig i det svenska samhället.

Hilja Byström kom att bli den första som tog en examen i byn, hon blev småskollärare. Hon hade sin första tjänst i Karungi och det var under den tiden som hon gjorde sin skönlitterära debut 1932.

I mångt och mycket var det hemmet som lärde henne till författare. Fadern, som både kunde skriva och läsa, var intresserad av litteratur. Och Hilja Byström var själv en god historieberättare för sina syskon.

Familj och författarskap

Så småningom gifte hon sig med en kyrkoherde från Råneå. Hans barn, deras gemensamma son och hushållet kom att uppta en stor del av hennes tid, varför skrivandet avtog. Men så åtta år efter debuten kom romanen Byn ut, året var då 1940.

När Hilja Byström arbetade med sin andra bok drabbades hon av svår ångest och blev sängliggande periodvis. Hon fick utstå sjukdomen under återstoden av sitt liv.

Hilja Byström dog 1993, strax innan hon skulle fylla 85 år.