Peter Englund  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Peter Englund
Foto: Ulla Montan | se större
 
Om jag har någon riktigt god sida skulle det väl vara nyfikenheten. Jag tycker att det finns en sådan njutning i den plötsliga förståelsen. Att lära sig hur myrors matsmältningssystem fungerar eller var krolliljan kommer ifrån, att studera det Kalla krigets inledningsskede eller droganvändning under 1800-talet, att grunna över aztekernas teologi eller välfärdssystemets ursprung, allt lockar mig. Skrivandet är i någon mening sekundärt. Jag skriver inte sällan för att förstå.

Det finns nämligen två typer av författare. Dels de för vilka skrivandet är ett kall, och de hoppas att få prestera så många volymer som nånsin möjligt innan Döden varsamt lyfter pennan ur deras stelnade hand – eller möjligen drar han ur kontakten till datorn. Dels de som längtar efter att en gång skriva en bok så bra, att de inte behöver skriva några fler. Jag tillhör den sistnämnda kategorin. Någon gång har jag skrivit klart. Och då gör jag något annat med mitt liv. Nyfiken kommer jag dock förbli till jag dör.

Peter Englund, juni 2005