Gerda Antti  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Gerda Antti
Foto: Ulla Montan | se större
 
På hennes datorskärm står det ”Ångest och jävlar anamma”. Hennes förklaring är att man behöver både ock, om bara det första finns så går det åt helsicke.