Birger Vikström  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Birger Vikström
Fotograf okänd.
 
Ur Att vara dräng:
Jag är ingen jätte och ingen dvärg utan ungefär av medellängd. Axlarna är framskjutna vilket gör att jag på något sätt verkar hopsjunken när jag går. Händerna hamnar som oftast i byxfickorna och stannar där nöjda med värme och vila. När jag är i en stad alltså och någonstans måste göra av händerna. Jag har svart hår och ett smalt ansikte som är alldagligt och föga skönt.

För övrigt har jag under mitt kringflackande levat så enahanda att det knappast är värt att nämna ens en episod. Jag är en arbetare utan yrke och det är inte många som frågar efter var jag håller hus eller vad jag gör.