Yngve Ryd  |  
 
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Yngve Ryd
Foto: Gisela Granberg | se större
 
Jag skriver böcker om folklig kunskap, mina källor är gamla människor som jag intervjuar i åratals tid. Jag utnyttjar nästan inte alls skriftliga källor, helt enkelt därför att sådana oftast saknas i de ämnen som intresserar mig.
Det är fullt möjligt att skriva tjocka böcker om snö, eld eller timmerkörning med häst, om man intervjuar kunniga människor. Om man däremot hade utgått från skriftliga källor hade det endast blivit ynkliga häften. Samma gäller en mängd områden av gammal arbetslivskunskap, det mesta är ännu inte nedtecknat.

Yngve Ryd, augusti 2005