Verner Boström  |  
 1896 - 1982
Författarskapet | Om författaren | Verkförteckning | Textprov
Verner Boström
©Norrbottens-Kuriren. Fotograf okänd.
 
Verner Boström föddes 1896. Familjen bodde ensligt vid en liten sjö som heter Haukijärvi, närmaste grannar fanns en halvmil bort i byn Lappträsk, en bra bit utanför Haparanda. Familjen Boström fiskade och odlade för sin överlevnad och de levde i fattigdom. I hemmet fanns åtta barn. Verner Boström har beskrivits som en särling som ingen kom inpå livet.

Som det verkar har ingen sett Verner Boström skriva, det fanns inga sådana spår i den spartanska lilla stugan. Han har inte gett några intervjuer och det finns knappt några bilder av honom. Någon lär ha frågat honom ”Du Verner, som har skrivargåvan, varför skriver du inte ditt livs berättelse?” Verner Boström slog ifrån sig och sa: ”Allt står där redan i mina dikter, allt!”

Även systern Helga Boström, småskollärarinna, gav ut dikter på eget förlag.

Stjärnhimlen genom taket

Som ung tog Verner Boström värvning inom det militära, i Boden, men karriären tog slut och han sändes hem ”på grund av oförmåga att fullgöra tjänst”. Han flyttade åter till sin barndomsgård som var ordentligt förfallen vid det laget, det sägs att han kunde se stjärnhimlen genom taket. På vintern eldade han intensivt, värmen for ut genom springorna, och han hade ett stort lager av upphuggen ved inne i stugan.

Den 8 december 1982 brann stugan vid Haukijärvi. När grannarna kom fram var den helt nedbrunnen. Efter branden fann man rester av ben inne i stugan, men man kunde inte med säkerhet fastställa om de var från en människa. Utanför stugan fanns heller inga spår i snön efter Verner Bostöm. Man antog att han omkom i branden. Verner Boström blev 86 år.