Mattias Alkberg  |  
 
Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov | Källor
Mattias Alkberg
Foto: Nicke Johansson | se större
 
Mattias Alkberg är såväl författare som musiker. Redan 1992 gav han ut sin första diktsamling, Separerade ägg. När hans andra samling publicerades skrev Magnus William-Olsson i Aftonbladet (1997-04-17): "För fem år sedan debuterade Mattias Alkberg med den tunga och välskrivna Separerade ägg. Boken kunde bland annat läsas som ett tecken på sjuttiotalets återkomst i svensk litteratur. Det var uppenbart att dess författare läst och tagit intryck av Lars Norén och Bruno K Öijer. Också i sin nya samling Röda stjärna skriver Mattias Alkberg en poesi som är starkt influerad av det poetiska sjuttiotal som till sina förebilder räknade Rimbaud, den tidiga Ekelöf och de amerikanska Beatpoeterna."

River väggarna

Om diktsamlingen från 2004, Göta kanal, skrev Lena Grönlund i Norrländska Socialdemokraten (2004-01-15): "Alkberg förklarar och debatterar med läsaren. Biografisk kritik som har som mål att skönja huruvida hans texter har inslag av självbiografi ifrågasätts dock. Han river i stället ned väggarna mellan verkligheten och fiktionen och understryker att det inte har betydelse.