Hans Anderson  |  
 1934 - 2010
Egen presentation | Författarskapet | Om författaren | Kuriosa | Verkförteckning | Textprov
Hans Anderson
Foto: Kjell Hedmark | se större
 
Hans Anderson föddes 1934 i Stockholm av föräldrar som var aktiva i Jehovas vittnen. Om det har han skrivit i boken Född i Sanning (1996). Vid 20 års ålder skickades han till USA på bibelskola och efter en nio månader lång vistelse återvände han till Sverige och kom som predikant till Vilhelmina 1954. Året därpå flyttade han till Jokkmokk och där kom han att bo fram till sin död 2010.

En av författarens första arbetsgivare var Vattenfall där han utförde seismiska undersökningar och genomförde ekolodning av sjöar. Under åren 1969 till 1982 var han intendent vid Jokkmokks museum som senare blev Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum. Arbetet gjorde att han var med och arrangerade en jojkkonsert vid Jokkmokks marknad 1970. Det gav mersmak och därför arrangerade han och medverkade i folkmusikkonserter, Låtar och Skrönor, under så gott som alla vintermarknader i Jokkmokk.

Scrapboard

Hans Anderson ägnade sig åt teckning och scrapboard, en teknik som han tillägnade sig i USA. Motiven hämtade han framför allt från fjällvärlden och skogen. Han hade många utställningar, både i och utanför länet, men främst såg han sig själv som författare.

Ett påbörjat, men oavslutat projekt, var en bok om morfadern, ”en impulsiv människa som hann med mycket under sin levnad; han var exempelvis i Petrograd under ryska revolutionen, av ännu outredda skäl”.

Författarens engagemang för naturen var stor och han var aktiv i Naturskyddsföreningen i 12 år.

Minnesord över Hans Anderson
av Tor Lundberg, publicerat i Norrbottens-Kuriren den 27 september 2010:

Författaren, konstnären och kulturpersonligheten Hans Anderson har avlidit vid 76 års ålder. Hans föddes i Stockholm av djupt religiösa föräldrar. Vid 20 års ålder blev han sänd han till USA på bibelskola och 1954, efter nio månader i landet i väst, reste han som predikant till Vilhelmina. Till Jokkmokk kom han året därpå. Direkt vid ankomsten kom känslan över honom: det var här han hörde hemma.

De första åren i Jokkmokk arbetade Hans inom vattenkraften och skogsbruket. Under sina resor i jobbet mötte han människor och marker som gjorde starka intryck på honom. Det var alla dessa möten som kom att lägga grunden för ett omfattande författarskap. Ett verk som avviker från övriga är självbiografin Född i sanningen, där Hans berättar om sin uppväxt i Jehovas vittnen. Så småningom kom brytningen med rörelsen – ett uppbrott som satte djupa spår hos Hans.
Från 1969 till 1982 var Hans som intendent med om att bygga upp Jokkmokks museum. Under många år engagerade han sig också i den lokala
kulturnämnden.

Allra mest känd har han nog blivit som frilansande kulturarbetare. Han har i hög grad bidragit till att Jokkmokk idag är en känd och levande kulturort. Han är upphovsman till arrangemanget Låtar och skrönor på Jokkmokks marknad - ett årligt arrangemang utsålt till sista plats. Han arrangerade också folkmusikveckan i Saltoluokta, där han från 1978 verkade som guide och berättare. Med glädje kan vi konstatera att han kunde delta vid denna händelse också under sitt sista levnadsår.

Hans Anderson var en sann naturmänniska. Jokkmokks urskogar väckte tidigt hans intresse. Med stor iver verkade han för att gammelskogarna skulle skyddas, och älvarna räddas. Tillsammans med samebyarna och Naturskyddsföreningen uppvaktade han ministrar i samband med planerna på dämning av Sijddojávrre. Dämningsprojektet stoppades. Också inrättandet av Pärlälvens naturreservat blev verklighet, mycket tack vare Hans kamp och hans kontakter med tunga politiker. Vurmen för skogarna och älvarna gjorde också att han valdes in i Naturskyddsföreningens riksstyrelse, där han 1976